නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ප‍්‍රධාන ඉලක්කයන් දෙකක් ඉටුකරගැනීම අරමුණු කරගත යුතුයි. එනම් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සහ ස්ථාවරභාවයයි.

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ප‍්‍රධාන ඉලක්කයන් දෙකක් ඉටුකරගැනීම අරමුණු කරගත යුතුයි. එනම් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය සහ ස්ථාවරභාවයයි.

නව ව්‍යවස්ථාවක් රටට ගෙන ඒමට නියමිත මොහොතක ඒ පිළිබඳව විවිද අදහස්,යෝජනා,චෝදනා ආදිය එල්ල වෙමින් පවතින යුගයක,ජාතික හෙළ උරුමය වශයෙන් නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට පක්ෂ බව යලිත් වරක් මාධ්‍ය හමුවේ අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා පෙන්වාදෙන ලදී.එසේම එම නව ව්‍යවස්ථාව මහා සම්මුතියකින්,සියලු දෙනාගේ එකඟතාවයෙන් ඇතිකර ගත යුතු බවද අමාත්‍යතුමන් පෙන්වා දෙන ලදී.

නව ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය පිළිබඳවත් ඒ තුල ජාතික හෙළ උරුමයේ ස්ථාවරයත් වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කල අමාත්‍යතුමන්,

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1964481100500065/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *