වසර 50 කට පෙර ඝාතනය කළ චේ ගුවේරා ත‍්‍රස්තවාදියෙක් ද? විප්ලවවාදියෙක්ද?

වසර 50 කට පෙර ඝාතනය කළ චේ ගුවේරා ත‍්‍රස්තවාදියෙක් ද? විප්ලවවාදියෙක්ද?

අර්නස් ටො චේගුවේරා යනු ලෝක ඉතිහාසයේ කා අතරත් ජනප්‍රිය චරිතයකි.ඇමරිකාව විසින් ඔහු ඝාතනය කර වසර 50ක් පිරෙන බව සදහන් කල යුතුය.චේ පිළිබඳව විවිධ අදහස් ලෝකය පුරා පවතී.ඔහු විප්ලවවාදියෙක්ද ?, ත්‍රස්තවාදියෙක්ද ?, යන්න පිළිබඳව අදටත් පවතින්නේ පරස්පර අදහස්ය.ඇමරිකාවට අනුව ඔහු ත්‍රස්තවාදියෙකි.නමුත් ලෝකය පුරා මාර්ක්වාදීන්,කොමියුනිස්ට්වාදීන්,පොදුවේ සමාජවාදීන් චේ සලකන්නේ විප්ලවවාදියෙක් ලෙසටයි. මේ පිළිබඳව විවරණාත්මක විග්‍රහයක අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා නිරත විය.මේ එම විග්‍රහයයි.

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1968175570130618/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *