ෂූ ෂී ලින් ( Xu Shi Yin e ) මැතිණියගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

ෂූ ෂී ලින් ( Xu Shi Yin e ) මැතිණියගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

ෂූ ෂී ලින් ( Xu Shi Yin e ) මැතිණිය පසුගිය (13) වනදා මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා හමුවිය. එහිදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ ඉතිහාසය පිළිබිඹු වන ආකාරයේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් චීනයේ ඉදිකර ඇති බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේද එහි සහෝදර මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමට යෝජනා කෙරුණි.

කුමරියගේ ඉතිහාසය රයිගම් රාජධානය දක්වා දිවයයි. චීනයේ යොන් ලී අධිරාජ්‍යයාගේ ෂෙන් හි නාවුක සේනාධිපතිවරයා ක්‍රි.ව. 1410 දී රයිගම් රාජධානියට කඩා වැදී එහි සිටි අලකේෂ්වර රජතුමා චීනයට රැගෙන ගිය අතර ඔහු එහි පදිංචි වීමෙන් පසු ඔහුගේ පරම්පරාවෙන් පැවත එන වර්මාන පුරුක කුමරිය ෂූ ෂින් ලින් මැතිණියයි.

අලකේෂ්වර රජතුමාගෙන් හිස් වූ රජ පදවියට වීදාගම මෛත්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා පත් කරනු ලැබීය. එසේම ඔහු සිය රාජධානිය බවට කෝට්ටේ පත් කරගෙන කෝට්ටේ රාජධානිය වටා මුළු ශ්‍රී ලංකාවම එක්සේසත් කර රාජ්‍ය කරන ලදි.

කෝට්ටේ රාජධානියේ ශ්‍රී විභූතිය නැවතත් ඒකීය රාජ්‍යයක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම සඳහා චීනය හා ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන අග නගරය වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුරය අතර සබඳතා තර කර ගැනීමට රජකුමරියත් මහානගර අමාත්‍යවරයාත් අතර එකඟතාවයක් මෙම සුවිශේෂි හමුවේදී ඇතිවිය.

22384011_1968694066745435_8441513491369823804_o

22384396_1968694070078768_1687177143476063428_o

22426359_1968694203412088_1427508207255245901_o

22426489_1968694186745423_4836435185295213012_o

22426520_1968694063412102_1448329453765736216_o

22499268_1968694313412077_8313493383187460481_o

22528591_1968694266745415_4152270225456529940_o

22424654_1968694253412083_2001036282643464198_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *