හෝමාගම පිටිපන ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසලේ අභිනව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අදියර විවෘත්ත කිරීම

හෝමාගම පිටිපන ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසලේ අභිනව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අදියර විවෘත්ත කිරීම

හෝමාගම පිටිපන පුරාණ මහා විහාරාධිපති, ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසලේ ප්‍රධානාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද හෝමාගම සීලවංශ හිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදී ශ්‍රී මහින්ද දහම් පාසැල් සංවර්ධන සමිතිය විසින් දෙමාපියන්ගේ, ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ හා දානපතීන්ගේ දායකත්වයෙන් ඉදිකරනු ලබන අභිනව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ පළමු අදියර විවෘත්ත කිරීම ගරු මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය  (14) වනදා පෙරවරුවේදි සිදුවිය. කොළඹ නවතොටමුනේ ප්‍රධාන සංඝනායක, පෝරේ ශ්‍රී මහා විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද රුක්මලේ ධම්මකිත්ති නාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් මුලාසනය හෙඹවූ මෙම උත්සව සභාව සඳහා ප්‍රදේශවාසී ගරුතර මහා සංඝරත්නය, මැති ඇමතිවරුන් ප්‍රමුඛ විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

22538942_1969780189970156_2931188079515532931_o

22426661_1969780149970160_7459441535310537040_o

22459091_1969780013303507_8697892453415731548_o

22459291_1969779559970219_6843179928766149513_o

22548847_1969780169970158_1584937723298279070_o

22467506_1969779759970199_7350264232568714017_o

22459208_1969779549970220_7790817226305085240_o

22459245_1969780119970163_2000380669539192406_o

22459455_1969779889970186_5126326757358979649_o

22467302_1969779746636867_3139199383127898362_o

22496341_1969779553303553_1739986017405166777_o

22467605_1969779616636880_8181189376780271895_o

22499040_1969779769970198_6798550319802940864_o

22528794_1969779883303520_8144759557011058764_o

22467676_1969780066636835_4164090520681356243_o

22519775_1969779613303547_1454018749273190839_o

22548973_1969779629970212_5989180549485304723_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *