කුසලතාවයට මුල්තැන දෙන යුගයක් ඇති කළ යුතුයි

කුසලතාවයට මුල්තැන දෙන යුගයක් ඇති කළ යුතුයි

“රට තුල පවුල් වාදය මතින් නැගෙන විෂම ක්‍රමය වෙනස් කර කුසලතාවයට මුල්තැන දෙන ක්‍රමයක් සැදීම කල යුතුයි. දුෂණ වංචා අවසන් කිරීමට මිනිසුන් ජනවරමක් ලබා දුන්නත් අද වන තෙක් ජනතාවගේ යුක්තිය ඉටු කිරීමට වත්මන් රජය අපෝසත් වී ඇති බව” මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අද පැවතී මාධ්‍ය හමුවේදී මෙම අදහස් පල කර සිටියේය.

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *