සංවර්ධන කටයුතු ඇමති චම්පික ක්‍රමවත්ව මෙහෙයවනවා. – චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

සංවර්ධන කටයුතු ඇමති චම්පික ක්‍රමවත්ව මෙහෙයවනවා. – චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය විවාදයේදී අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා සම්බන්ධව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළේය.

“මහනගර ඇමති චම්පික රණවක ඇමතිතුමා මන්නාරම සෙන් ලුසියා ක්‍රීඩාංගනය ප්‍රතිසංස්කරණය සදහා රුපියල් මිලියන 40 ක මුදලක් වෙන්කළා. දැන් එහි වැඩකටයුතු නිමාවට පත් වෙලා තියෙනවා. මම මුලින්ම මගේ ප්‍රසාදය ස්තූතිය පුද කර සිටිනවා එම කටයුත්ත ක්‍රමවත්ව විධිමත්ව සිදු කිරීම පිළිබදව. ඒ වගේම මතක්කරන්න අවශ්‍යයි මෙම පිටිය පාවිච්චි කරපු මන්නාරමේ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් කීප දෙනෙක් කොළඹ පාපන්දු ක්‍රීඩා සමාජ වලටද එකතු වුනා. මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය චම්පික ඇමතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ සංවර්ධනය වෙයි කියල මං බලාපොරොත්තු වෙනවා.තවත් විශේෂ දෙයක් කිව යුතුයි. චම්පික ඇමතිතුමා අපිට විශවාසයි. සංවර්ධන කටයුතු ඔහු ක්‍රමවත්ව මෙහෙයවනවා. මම චම්පික ඇමතිතුමාගෙන් මන්නාරම ප්‍රදේශවාසීන් වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මන්නාරම බස් නැවතුම්පොළේ සහ සති පොළේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පැමිණෙන්න කියලා.”

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *