අනාගත පරපුර උදෙසා පරිසරය පනමෙන් සුරකිමු

අනාගත පරපුර උදෙසා පරිසරය පනමෙන් සුරකිමු

“මිට වසර දහස් ගණනකට පෙර මානව ශිෂ්ටාචාරයේ සිට මිනිසුන් අතින් සතුන් මෙන් නොව පරිසරයෙන් ලැබෙන දෙයට නොව පරිසරය වෙනස් කිරීමට පටන් ගත්තේය. කාලයත් සමග මිනිසා වසර 300 පෙර කාර්මික විප්ලවය සමග මිනිසුන් මහා පරිමාණයෙන් පරිසරය වෙනස් කිරීමට පටන් ගත් අතර ගොඩනැගිලි හා යාන වාහන පරිහරණය තුලින් අධික ලෙස අපද්‍රව්‍ය එකතු වීය. එම අපද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීම ප්‍රවණතාවය අඩු වීම හේතුවෙන් වීම සිදු වේ. කසල නිසි ලෙස කළමනාකරණය නොකිරීමෙන් වායු දුෂණ වීම, පස දුෂණ වීම මෙන්ම ජලය දුෂණ වීම හේතුවෙන් විශාල ලෙස පරිසරයට අනිසි බලපෑම් සිදු වේ. අප පරිසරයට යම් දෙයක් කරන විට පරිසරයද එයට ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරනවා. ඒවා ජල විෂ වීම,වායු විෂ වීම, සුළි සුළං, ගංවතුර යනාදිය වේ. අනාගතය වන විට මෙම ගැටලුව උග්‍ර වනවා මිස අනෙක් අතට හැරෙන්නේ නැති අතර මිනිසුන් වශයෙන් කසල කළමනාකරණයට හුරු වීම තුලින් අනාගත පරපුර උදෙසා පරිසරය පන මෙන් සුරැකීම තුලින් තමන්ගේ දුදරුවන්ට, මුණුබුරන්ට අලුත් රටක්,අලුත් සමාජයක්, අලුත් ආකල්පයක් ඇතිවෙන බව” මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා මෙලෙස අදහස් පල කලේ කසළ කලමණාකරණයට දායක වූ පාසල් දරුවන් ඇගයීම අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි.

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න….

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *