කුසලතාවයෙන්, හැකියාවෙන් ජීවිතය ජය ගත යුතුයි

කුසලතාවයෙන්, හැකියාවෙන් ජීවිතය ජය ගත යුතුයි

“රජයේ රැකියාවෙන් තොරව අපේ හැකියාවෙන් යමක් කිරීමට හැකි නම් , පෞද්ගලික අංශයේ කුමක් කල හැකිද යන්න සොයා බැලීමේදී ඔබේ දැනුම, තරගකාරිත්වය, ප්‍රයෝගික අත්දැකීම් ශක්තිමත් කල යුතුයි.තරුණ කාන්තා ඔබ ඉදිරි අභියෝගයන් ජය ගැනීමට ඔබ ඉදිරිපත් වීම තුලින්, ඔබේ කුසලතාවය අත්දැකීම තව තවත් ඔප්නංවා ගෙන රටේ රැකියා වෙළදපොල, විදේශ වෙළදපොල ඇතුලත් වන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින බව” මහනගර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ අදහස් පල කලේ ලංකා කළමනාකරණ සංවර්ධන ආයතනයේ වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය සහභාගී වෙමිනි.

 

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *