මුළු රටම සාමකාමී, ලංකාවේ දියුණු දේශපාලනයක්

මුළු රටම සාමකාමී, ලංකාවේ දියුණු දේශපාලනයක්

“එකල මැතිවරණයක් පටන් පටන් ගන්න දිනය දැනුම්දිමත් සමග බැසිල් මහතා ඇමතුමක් දෙනු ලබනවා ජයසුන්දර නම් පුද්ගලයාට, ඔහු විසින් බිලියන 300-400 පමණ තල්ලු කරනවා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට, ජන්දය පටන් ගත් දවසේ සිට බෙදනවා බෙදනවා, සැම ලයිට් කණුවක් ගානේ කටවුට් නැගෙනවා, හන්දියක් හන්දියක් ගානේ කාර්යාල වැටෙනවා.අරලියගහ මන්දිරයේ දන්සල් ඇරෙනවා. විරුද්ධ පක්ෂයට දේශපාලනය කරන්න නොදෙන මට්ටමක් එදා තිබුනේ, එපමණද යුධ හමුදාවද දේශපාලනයට ඈදවාගෙන යුධ හමුදා නිලධාරීන් එක අයකු බැගින් සැම ආසනයකම කළමණාකරුවෙකු ලෙස යෙදවිය.සමෘද්ධි බලකාය බස්සවා ජන්දයට එලෙස රාජපක්ෂලාගේ ජන්ද කෙරුවාව කල යුගය අවසන්.අද ඒ සෙල්ලම් එකක්වත් නොමැති අතර ඒ වෙනස රාජපක්‍ෂලාට අකැප වුනාට රටට, මතු පරපුරට සැපයි කියන දෙය අප මේ ජන්දයේදී පෙන්නා දිය යුතු බව”මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මහතා මේ අදහස් පල කළේ “ගම හදන ආණ්ඩුව”බොරැල්ල කැම්බෙල් පිටියේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහා ජන හමුව අමතමින්ය.

 

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *