බොරැල්ලේ සිට මරදාන දක්වා බස් ප්‍රමුඛතා මං තීරුවක්

බොරැල්ලේ සිට මරදාන දක්වා බස් ප්‍රමුඛතා මං තීරුවක්

“අද අපි තවත් වැදගත් වැඩකට මුල පුරනවා. ඒ තමයි බොරැල්ල ඉඳන් පිටකොටුව දෙසට තිබෙන මාර්ගයේ බස් ප‍්‍රමුඛතා මංතීරු හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙයත් එක්තරා ආකාරයක පරීක්‍ෂණයක්. මෙමගින් විශේෂයෙන්ම උදේවරුවේ ඇති වී තිබෙන මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ඇති කර ගන්න අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මංසන්දියේ සිට ආයුර්වේද මංසන්දියට තිබූ බස් ප‍්‍රමුඛතා මංතීරුව රාජගිරිය පාලම නිසා තාවකාලිකව අත් හිටෙව්වා. පාලමේ යට කොටසේ තිබෙන සංවර්ධන කටයුතු නිම වූ වහාම, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ඒ සඳහා අවසර ලබාදුන් වහාම එයත් නැවත විවෘත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.. ඒ නිසා ඒ දෙසට අප පියවර තබනවා.ඉදිරි කාලයේදී  විශේෂයෙන්ම මගී ප‍්‍රවාහන සේවයේ නවීකරණයකුත් අවශ්‍යයි. පුද්ගලික අංශය, ලංගම සහ දුම්රිය සේවය නවීකරණය විය යුතු බව”මහානගර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ බව පවසා සිටියේ අද(10) දින බොරැල්ල සිට මරදාන දක්වා බස් ප‍්‍රමුඛතා මංතීරු හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි.

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *