මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස බොරැල්ල සිට මරදාන දක්වා ප‍්‍රමුඛතා මංතීරු ක‍්‍රමය

මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස බොරැල්ල සිට මරදාන දක්වා  ප‍්‍රමුඛතා මංතීරු ක‍්‍රමය

බොරුල්ලේ සිට මරදාන දක්වා මර්ගයේ බස් ප්‍රමුඛතා මං තීරු වැඩසටහන අද සිට ක්‍රියාත්මක වේ. මහනගර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රමුඛතා මං තීරුව ආරම්භ විය. කොළඹ නගරයේ රථවාහන තදබදය අවම කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රමුඛතා මං තීරුව වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙන අතර අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව මෙය ක්‍රියාත්මකය.

 

 

ජායාරුප පහතින්…..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *