අපි අධිකරණය ස්වාධීන කර තිබෙනවා

අපි අධිකරණය ස්වාධීන කර තිබෙනවා

“අපි අධිකරණය වෙනස් කර තිබෙනවා. එදා අධිකරණයේ අග්‍ර විනිසුරුවරයා, නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුව ගෙන ගියේ පුංචි නීතිඥවරයකු අරලිය ගහ මන්දිරයේ සිට ගෙන ගියේය. නඩු තීන්දුවක් ගනු ලැබුවේ,නීතිපති දෙපාර්තුමේන්තුව මගින් අවශ්‍ය මිනිසුන්ට නඩු දැමිම සිදු කළේද ඔහු විසින් බව කිව යුතුය. අද අගවිනිසුරු සිට අධිකරණයේ ඉහල පත් කිරීම් සියල්ලම් සිදු කරනුවේ කතානායක ඇතුලත් කමිටුවක් මගින් බවත් එහි සාමාජිකයකු ලෙස මා ද ක්‍රියාකරනු ලබන අතර කිසිදු විටෙක දේශපාලන භේදය නොබැලු බව” මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ බව පවසා සිටියේ ජන හමුවකට සහභාගී වෙමිනි.

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *